Sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Trong ngày: 41
  • Hôm qua: 32
  • Tổng truy cập: 87184
  • Truy cập nhiều nhất: 359
  • Ngày nhiều nhất: 15.09.2020

Ống Tròn

Các sản phẩm về thép ống tròn bao gồm:

Tròn 13.8    độ dày từ 0.6mm - 1.5mm

Tròn 16      độ dày từ 0.6mm - 1.5mm

Tròn 19      độ dày từ 0.6mm - 1.5mm

Tròn 21      độ dày từ 0.6mm - 2.5mm

Tròn 25      độ dày từ 0.6mm - 2.5mm

Tròn 25.4   độ dày từ 0.6mm - 2.5mm

Tròn 27      độ dày từ 0.6mm - 2.6mm

Tròn 31.8   độ dày từ 0.6mm - 2.5mm

Tròn 34      độ dày từ 0.9mm - 3.5mm

Tròn 42      độ dày từ 1.0mm - 3.5mm

Tròn 49      độ dày từ 1.0mm - 4.0mm

Tròn 60      độ dày từ 1.2mm - 4.0mm

Trròn 76      độ dày từ 1.2mm - 4.0mm

Tròn 90      độ dày từ 1.2mm - 4.0mm

Tròn 114     độ dày từ 1.5mm - 5.0mm

Tròn 127     độ dày từ 1.5mm - 5.0mm

Tròn 140     độ dày từ 1.5mm - 5.0mm